شهرخبر

پنجره مهر؛

تعطیلی ۹ ماهه سالن ورزشی جوادیه بجنورد

تعطیلی ۹ ماهه سالن ورزشی جوادیه بجنورد

بجنورد- تعطیلی ۹ ماهه سالن ورزشی محله جوادیه بجنورد موجب گلایه اهالی این منطقه کم برخوردار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سالن ورزشی محله جوادیه بجنورد به عنوان یکی از مناطق کمتر برخوردار شهری، نزدیک به ۹ ماه است که تعطیل و موجب گلایه اهالی این منطقه شده است.