شهرخبر

نرخ خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزایش می‌یابد؟

بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستانها، نگرانی‌ها از ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان با نرخ آزاد را افزایش داده است.

ایران

به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه خراسان در گزارشی با استناد به بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها، احتمال افزایش نرخ خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان را پیش‌بینی کرد.

به در ادامه این گزارش آمده است: بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستانها، نگرانی‌ها از ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان با نرخ آزاد را افزایش داده است.
در صورت تسویه نشدن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی، روند ارائه خدمت به بیماران دچار مشکل شود. طبق اعلام وزارت بهداشت، ۹۰ درصد درآمد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در بخش بستری، از بیمه‌ها و ۱۰ درصد درآمد آن‌ها فرانشیزی است که از بیمار اخذ می‌کنند. حالا تصور کنید که پرداخت سهم مراکز درمانی از سازمان تامین اجتماعی، در ازای درآمد حاصل از ارائه خدمت به بیمه‌شدگان این سازمان، یک سال تاخیر داشته باشد. به قول معاون وزیر بهداشت، با این شرایط بیمارستان چگونه می‌تواند سرپا بماند؟