شهرخبر

کلهر: تماشاگران فقط ۳۰ درصد مقصر اتفاقات هستند/ یک سال دویدم و باز به نقطه صفر رسیدیم

کلهر: تماشاگران فقط ۳۰ درصد مقصر اتفاقات هستند/ یک سال دویدم و باز به نقطه صفر رسیدیم

کلهر: تماشاگران فقط ۳۰ درصد مقصر اتفاقات هستند/ یک سال دویدم و باز به نقطه صفر رسیدیم

خبرگزاری برنا