شهرخبر

اجرای سرود «سلام فرمانده» در نیجریه

اجرای سرود «سلام فرمانده» در نیجریه

نسخه جدید سرود «سلام فرمانده» به زبان هوسایی در اجتماع کودکان نیجریه‌ای اجرا شد.