شهرخبر

مراسم عروسی سنتی در شهر خرم آباد

استان لرستان سرزمینی زیبا با آب وهوایی دلپذیر و محصور درکوههای مرتفع و سخت گذر در سلسله جبال زاگرس واقع شده است. لرستان با قدمتی چند هزار ساله دارای آداب، رسوم وآیین های سنتی فراوانی است که هر کدام ریشه در فرهنک دیرینه مردم این دیار دارد. مراسم جشن ع ...

مراسم عروسی سنتی در شهر خرم آباد

خبرگزاری تسنیم