سوال یک روزنامه از اصولگرایان: بالاخره علی دایی خوب است یا بد؟