شهرخبر

مصرف آب شرب تهران با زمان اوج تابستان برابر شد؛ 63درصد ظرفیت سدها خالی است

سخنگوی صنعت آب کشور اعلام کرد، مصرف آب شرب تهران با زمان اوج تابستان برابری می‌کند.

مصرف آب شرب تهران با زمان اوج تابستان برابر شد؛ 63درصد ظرفیت سدها خالی است

خبرگزاری تسنیم