درگیری ارتش با اشرار و قاچاقچیان در تایباد ؛ یک سرباز به شهادت رسید | ۱۰ نفر از  متجاوزان دستگیر شدند