شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ملی‌پوشان#مسابقات جهانی#آنتالیا

یک طلا و یک برنز ، حاصل تلاش ملی‌پوشان مچ اندازی در مسابقات جهانی

حاصل تلاش ملی‌پوشان مچ‌اندازی در مسابقات جهانی آنتالیا یک طلا و یک برنز بود.

یک طلا و یک برنز ، حاصل تلاش ملی‌پوشان مچ اندازی در مسابقات جهانی