شهرخبر

احدی: آمریکا تاکنون هیچ پولی به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال نداده است

عضو کمیته صندوق امانی افغانستان در سوئیس با اعلام اینکه آمریکا تاکنون هیچ پولی به این صندوق انتقال نداده است، گفت مسدود شدن دارایی‌های افغانستان به موضوعی سیاسی مبدل شده است.

احدی: آمریکا تاکنون هیچ پولی به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال نداده است

خبرگزاری تسنیم