صندوق اعتباری هنر تفاهم‌نامه امضا کرد/معرفی مزایای جدید«هنر کارت»