علی دایی هیچ‌گاه علیه فوتبال موضعی نمی‌گیرد/ فیفا نامش را خدشه‌دار نمی‌کند