شهرخبر

ایران در طول تاریخ همواره کشوری مستقل بوده است

محمد مخبر معتقد است که ایرانیان در طول تاریخ روی دین مملکت‌شان تعصب داشته‌اند و به همین دلیل است که ایران در طول تاریخ هیچ وقت زیرمجموعه کشور دیگری نبوده و همیشه مستقل بوده است.

ایران در طول تاریخ همواره کشوری مستقل بوده است

خبرگزاری تسنیم