شهرخبر

تشویق علنی برای جنگ خیابانی در ایران در شبکه سعودی!

تشویق علنی برای جنگ خیابانی در ایران در شبکه سعودی!

در این فیلم تشویق به خشونت، ساخت کوکتل مولوتف و جنگ مسلحانه در برنامه زنده شبکه سعودی اینترنشنال را مشاهده می‌نمایید.