برپایی ورزش صبحگاهی کارکنان وزارت ورزش با حضور وزیر ورزش و جوانان به مناسب هفته تربیت بدنی و ورزش