واکنش علی دایی به امضای کارزار برای حذف تیم ملی از جام جهانی