شهرخبر

حزب الله: لبنان نیازمند ثبات سیاسی است

حزب الله: لبنان نیازمند ثبات سیاسی است

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی گفت که مقاومت در صیانت از حقوق نفت و گاز لبنان در مقابل غارت و ثروت نقشی اساسی ایفا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله در خطبه های نماز جمعه گفت: مقاومت بار دیگر ثابت کرد که قدرتی حقیقی و عاملی اصلی برای ثبات لبنان و دستیابی به حقوق آن است و همانگونه که در کسب حقوق نفت و گاز لبنان نقشی اساسی ایفا کرد در صیانت از این حقوق در برابر سرقت و غارت هم نقشی اساسی ایفا خواهد کرد.