شهرخبر

ببینید | پاسخ رئیس کمیته ملی المپیک به شایعه زندانی شدن الناز رکابی: یک شب در هتل به همراه خانواده مهمان ما بود

ببینید | پاسخ رئیس کمیته ملی المپیک به شایعه زندانی شدن الناز رکابی: یک شب در هتل به همراه خانواده مهمان ما بود

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: الناز رکابی زندان نبود بلکه یک شب همراه خانواده میهمان ما در هتل بود

262 262