توضیحات وزیر ارشاد درباره تعداد و وضعیت خبرنگاران بازداشتی | تلاش می‌کنیم برطرف شود