شهرخبر

قهرمانی استان قم در مسابقات قهرمان کشوری کاتای جودو

رقابت‌های قهرمانی کشور کاتا جودو روز گذشته با قهرمانی استان قم به پایان رسید.

قهرمانی استان قم در مسابقات قهرمان کشوری کاتای جودو

خبرگزاری تسنیم