شهرخبر

رویارویی یک معترض خیابانی و نیروی ضد شورش

رویارویی یک معترض خیابانی و نیروی ضد شورش

در این فیلم رویارویی یک معترض خیابانی و نیروی ضد شورش را مشاهده می‌نمایید.