نگاهی به ۱۰ کشوری که بالاترین نرخ تورم را در جهان دارند به ما نشان می‌دهد که نام کشورمان، ایران هم در این فهرست قرار دارد.

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.