بانک‌هایی که بخشی از وام را بلوکه کرده‌اند به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند