شهرخبر

بررسی راهکارهای یکپارچه سازی حمایت های وزارت فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی بر بستر هنرکارت

بررسی راهکارهای یکپارچه سازی حمایت های وزارت فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی بر بستر هنرکارت

اولین جلسه هم اندیشی نمایندگان معاونت ها و موسسات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران صندوق اعتباری هنر و شرکت هنرکارت بنیان ایرانیان در خصوص بررسی راهکارهای تجمیع و یکپارچه سازی حمایت های وزارت فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی بر بستر هنرکارت روز چهارشنبه ۲۷ مهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین: در این نشست که با حضور حیدری، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق اعتباری هنر و مرادی، مدیرعامل شرکت هنرکارت ایرانیان، نمایندگان معاونت ها و موسسات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، در خصوص راهکارهای ساماندهی، تجمیع و یکپارچه سازی حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر بستر هنرکارت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در ابتدای این نشست فرزاد طایفه حیدری اظهار داشت: صندوق تلاش می کند فاصله خود را با اصحاب فرهنگ و هنر کم کند و شبکه ارتباطی منسجم میان اعضا و صندوق برقرار شود. تسهیل در ارائه خدمات، توزیع متوازن منابع، شفافیت در عملکرد و ... از ویژگی های هنر کارت است.
وی با اشاره به آمار ثبت نام اعضا در ادامه گفت: تاکنون قریب به ۸۳ هزار هنر کارت صادر و توزیع شده است. همچنین کمک هزینه معیشتی ناشی از شیوع بیماری کرونا و بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر طی سالهای ۹۹ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به حساب متصل به هنرکارت اعضا واریز شده است.
حیدری تصریح کرد: با توجه به تأکید مقام عالی وزارت مبنی ساماندهی و تجمیع حمایت های تمامی حوزه های تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر بستر هنرکارت، برنامه ریزی های لازم در این خصوص در صندوق اعتباری هنر انجام و زیرساخت های هنرکارت تقویت شده است. این جلسه نیز با هدف بررسی راهکارهای لازم برای این کار تشکیل شده است تا با همفکری و همراهی معاونت ها و موسسات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این امر به زودی محقق شود.
در ادامه این نشست مرادی با اشاره به اهداف صدور هنرکارت گفت: این کارت براساس دو هدف اولیه شکل گرفت. اولین هدف در پاسخ به مطالبات اصحاب فرهنگ و هنر مبنی بر صدورکارت شناسایی و شناسه هویت فرهنگی و هنری اعضای صندوق اعتباری هنر بود.هدف دوم صدور «هنرکارت» ارائه تسهیلات و حمایت های صندوق از جمله وام، بیمه تأمین اجتماعی و درمان تکمیلی، پرداخت کمک مستمری و طرح تکریم از درگاه واحد و در قالب شبکه یکپارچه به اعضا بود.
وی در ادامه افزود: در حقیقت هنرکارت یک کارت شناسایی و بانکی عضو شبکه شتاب با قابلیت ارائه انواع خدمات و سرویس های متنوع به اعضای صندوق اعتباری هنر است.
مدیرعامل شرکت هنرکارت با اشاره به اهداف نوین و اقدامات انجام شده در خصوص توسعه خدمات این کارت گفت: در دولت مردمی در نظر داریم خدمات متنوعی به هنرمندان کشور در قالب هنرکارت ارائه دهیم که اقدامات اولیه با توسعه همکاری ها و برگزاری جلسات متعدد با نهادها و سازمان های خدمات محور انجام شده است. در حال حاضر دارندگان هنرکارت از خدمات هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی با تخفیف ویژه برخوردار هستند و توافقات نهایی با بسیاری از مراکز تفریحی و گردشگری نیز درحال انجام است.
مدیرعامل هنرکارت تصریح کرد: اکنون هنرکارت به بلوغی رسیده است که می تواند با همکاری معاونت ها و سایر موسسات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات خود را گسترش و تمامی حمایت های ارائه شده به اصحاب فرهنگ و هنر کشور از بستر این کارت ارائه شود.

۵۵۵۵