شهرخبر

واریز 183 میلیارد تومان از تعهد دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

با اشاره به اصلاح ساختار امور اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: یکی از نتایج ملموس اصلاح ساختارها و فرآیندهای حسابداری اعضا، تسهیم بیش از 183 میلیارد تومان تعهدات دولت به حساب اعضای صندوق است.

واریز 183 میلیارد تومان از تعهد دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

خبرگزاری تسنیم