تصمیم مهم وزیر ارشاد درباره هنرمندانی که در ناآرامی‌ها دچار خطا شدند | پلتفرم‌های داخلی نیازهای مردم را پاسخ دهند