تنبیه بانک ‏هایی که بخشی از وام را بلوکه می‏ کنند چیست؟