شهرخبر

پنجره مهر؛

کشوری که پول در آن اولویت است!

کشوری که پول در آن اولویت است!

در هر بزنگاهی که در ایران رخ می‌دهد و با استانداردهای دولت کانادا در تعارض است این دولت خیلی سریع اقدام به تحریم تهران و مقامات جمهوری اسلامی می‌کند.