رونمایی از لوگو جام پرچم در دومین روز از هفته تربیت بدنی