وزیر ارشاد خطاب به هنرمندان: امیدواریم متوجه خطاها شده باشید/ آغوش جمهوری اسلامی برای همه باز است