شهرخبر

سالانه نیازمند 9 میلیون هکتار آبخیزداری هستیم

مدیرکل آبخیزداری کشور گفت: وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرده سالانه 9 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور انجام شود اما تامین اعتبار در نظر گرفته شده برای یک میلیون هکتار نیز به کُندی صورت می‌گیرد.

سالانه نیازمند 9 میلیون هکتار آبخیزداری هستیم

خبرگزاری تسنیم