صنعت کنسرو سازی جزء نخستین صنایعی بود که از ابتدای قرن گذشته از طریق ارامنه روسیه به ایران وارد شد و در اواخر دهه چهل شمسی با راه اندازی شرکت‌های فرآورده های غذایی دشت مرغاب و مهرام، جزو صنایع برتر کشور قلمداد گردید.

شرکت فرآورده های غذائی دشت مرغاب با مالکیت خانواده سعدی با ارزش بازای حدود 2 هزار و 739 میلیارد تومان در بازار دوم بورس تهران در حال داد وستد است. حدود 22 درصد از این نماد به صورت شناور در بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد. 

با توجه به بحران کم آبی طی چند سـال اخیر در کشـور و همچنین وابسـتگی تولیدات شـرکت به محصـولات کشـاورزی، این موضـوع می‌تواند نحوه و بهای دسـتیابی به مواد اولیـه مورد نیـاز شـــرکت را تحـت تأثیر قرار دهد. همچنین نوســـانات اخیر اقتصـــادی و به دنبال آن بی ثبات بودن بهای خرید مواد اولیه در ســـال مالی اخیر نیز تولید محصولات در سال مالی مورد گزارش را تحت تأثیر قرار دهد . 

همچنین شرکت غدشت جهت توســعه صــادرات و افزایش ســهم بازار در اروپا اقدام به تاســیس شــرکت با موضـوع فعالیت واردات و توزیع و فروش مواد غذایی با برند یک و یک و سـایر برندهای قانونی در کشـور انگلسـتان و ولز نموده است. سرمایه ثبت شده این شرکت ١٠٠ پوند بوده و شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب مالک ١٠٠ درصد سهام شرکت مذبور است.

شرکت غدشت در آخرین گزارش هیأت مدیره خود به سهامداران این موضوع را گفته است که کنسرو رب گوجه فرنگی به عنوان محصول اصلی این شرکت برای تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم را با احتساب نرخ کنسرو رب گوجه فرنگی ٨٠٠ گرمی برابر با ١٧ /١ دلار ، 948 ریال و با نرخ کنسرو خوراک بادمجان و لوبیا چیتی ٤٣٠ گرمی برابر با ٧٢.٠ دلار ؛ 968 ریال اعلام کرده است. که نرخ دلار برای هر دو مورد ، برای رسیدن ارقام سود ذکر شده حوالی 32 هزار تومان در نظر گرفته شده است. 

غدشت

حاشیه سود ناخالص این شرکت از سه ماهه 1400 تا پایان سال مالی 1400 در محدوده 22 تا 25 درصدی است و این شرکت در سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1401 به عنوان اخرین فصل سال مالی خود مبلغ 29.1 میلیارد تومان سود ناخالص را ثبت کرده است که بیشترین مقدار در چهار فصل اخیر بوده است. 

سود خالص برای نماد در فصول گذشته به ترتیب برابر با 11.3 ، 9.8 ، 15.8 و 12.4 میلیارد تومان است و حاشیه سود خالص برای این نماد نیز در محدوده 10 تا 16 درصدی برای چهار فصل 1400 ذکر شده است.

بهترین حاشیه سود ناخالص این نماد در فصل اول 1400 با 25.75 درصدی است که در طول سال 1400 با افت همراه شده است و در نهایت در فصل اخر همین سال با حاشیه سود 24.76 درصدی و در فاصله یک قدمی با فصل ابتدایی 1400 سال مالی خود را به پایان برده است و اهالی بازار سرمایه در انتظار انتشار گزارش سه ماهه نخست  1401 این نماد هستند . 

اما فروش ماهانه این نماد برای سه ماه ابتدایی شرکت به ترتیب برای تیر ماه 71 میلیارد تومان مرداد ماه 69 میلیارد و شهریور ماه که با افت نیز همراه بوده است به رقم 51 میلیارد تومان رسیده است . 

قیمت رب گوجه فرنگی این نماد در بازار داخلی از تنی 33 میلیون 900 هزار تومان به تنی 43 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و این محصول در بازار صادراتی از تنی 40 میلیون تومان به تنی 61 میلیون تومان رسیده است . 

غدشت

غدشت