شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#تهران#ماه محرم

صاحب این خانه، تهران را از قحطی نجات داد

دیگر از هیاهوی سال‌های مشروطه در خانه امین‌الضرب خبری نیست. خانه‌ای که در اعیاد و مراسم ها و ده شب اول ماه محرم به اطعام هزار نفری معروف می‌شد و درراه مانده‌ها و غریبه‌ها از کرم صاحبخانه آن بی نصیب نمی‌ماندند. حاج میرزا حسین کمپانی از جرگه آن تاجرانی ...