شهرخبر

خدمت و رضایت دو اصل مهم در مدیریت موفق شهر است

خدمت و رضایت دو اصل مهم در مدیریت موفق شهر است

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران خدمت و رضایت را دو اصل مهم در مدیریت موفق شهر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، علیرضا جاوید معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در مراسم تودیع و معارفه شهردار منطقه یک با بیان مطلب فوق اظهار داشت:ارائه خدمت صادقانه، عالمانه، پیگیرانه و شجاعانه وسیله و عاملی برای تحقق هدف رسیدن به رضایت است که غایت آن در درجه اول رضایت پروردگار متعال و سپس رضایت درونی فرد، رضایت تک‌تک نیروهای شاغل در منطقه، شهروندان و مدیران ارشد است.

جاوید با تقدیر از زحمات حاجوی در دوران تصدی وی در منطقه یک گفت: جدیت، اهتمام و توان مدیریتی ایشان در اجرای اقدامات یکی از دلایل مهم معرفی وی به عنوان شهردار منطقه ۲۲ است چرا که در این منطقه ۲۴۰ پرونده با اعضای ۱۰۰ تا ۶۰۰ نفر وجود دارد که بلا تکلیف مانده و نیاز است با آبادسازی، حق دهها هزار نفر برگردانده شود.

این مقام مسئول از شهردار جدید منطقه یک نیز خواست با نگاه ویژه به این منطقه و در نظر گرفتن دو اصل خدمت و رضایت تمام تلاش و سعی خود را برای تبلور این منطقه به عنوان نگین شهر تهران به کار گیرد.

همچنین حاجوی با اشاره به اقدامات اجرایی خود در مدت خدمت در منطقه یک گفت: منطقه یک در بخش هایی رشد و در برخی بخش ها فاقد رشد بود که با رویکرد علمی و عملی سعی کردیم توسعه متوازن را مورد توجه قرار دهیم که خروجی آن چند طرح موضعی و موضوعی در سیمین قلعه و گلابدره بود.

صباغ شهردار جدید منطقه یک تهران نیز با بیان اینکه شهردار پایتخت سیاست ها و اهدافی را برای مناطق تعریف کرده است، گفت: با تدبیر و پیگیری مستمر و همچنین حضور میدانی باید سعی کنیم سیاست ها را به خوبی پیاده و در راستای برند سازی منطقه یک به عنوان نگین شهر اقدام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید کیفیت کار در شان نگین شهر تهران باشد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری تیم مستقر در شهرداری منطقه یک بتوانیم مفید و سودمند عمل کنیم و کارنامه خوبی به یادگار بگذاریم.

انتهای پیام