شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#تایلند

تصاویری از سیل شدید در تایلند

تصاویری از سیل شدید در تایلند

تصاویری از سیل شدید در تایلند را در این فیلم مشاهده می‌کنید که عبور و مرور را برای مردم مشکل کرده است.