حکم جدید برای همسر معاون وزیر در شرکت نفت | وزارت نفت: تغییر مثبتی برایش رخ نداده‌ ؛ منفی هم بوده است!