واکنش مدیرعامل سابق پرسپولیس به شایعه اختلافش با وریا غفوری