شهرخبر

دستورالعمل مقابله با فقر مطلق اجرایی شد / چند نیازمند جدید در کشور شناسایی شدند؟

رئیس جمهور دستور شناسایی و حمایت از فقرا را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده است و در حال حاضر دستورالعمل مقابله با فقر مطلق در مرحله اجرا قرار دارد.

دستورالعمل مقابله با فقر مطلق اجرایی شد / چند نیازمند جدید در کشور شناسایی شدند؟

به گزارش سلام نو، روزنامه همشهری نوشت: طبق آمار، بیش از ۱.۲میلیون نفر از نیازمندان جدید تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و قرار است تحت پوشش کمیته امداد قرار گیرند. وظیفه مقابله با فقر مطلق و شناسایی و حمایت از فقرای موجود را رئیس‌جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول کرده است.

این وزارتخانه در جریان فاز اجرایی دستورالعمل مقابله با فقر مطلق بیش از ۱.۶میلیون نیازمند را شناسایی کرده که ۱.۲میلیون نفر از آنها تحت پوشش هیچ ‌یک از نهادهای حمایتی نیستند.

اطلاعات منتشرشده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد تا ۲۱تیرماه امسال از طریق سامانه حامی، ۴۶۰هزار و ۱۸۷خانوار نیازمند با جمعیت یک‌میلیون و ۶۴۵هزار نفر شناسایی و در سامانه حامی ثبت‌نام شده‌اند.

طبق بررسی‌ها، ۷۱.۶درصد خانوارهای نیازمند شناسایی شده با جمعیت یک‌میلیون و ۲۱۲هزار و ۹۶۵نفر تحت پوشش هیچ‌یک از نهادهای حمایتی نیستند و حدود ۱۳درصد نیازمندان جدید با جمعیت ۲۱۲هزار و ۹۸نفر نیز در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شده‌اند.

معیارهای شناسایی فقر مطلق چیست؟

فقر از جمله چالش‌های مهم ناهنجاری در جامعه است که ابعاد مختلف زندگی افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و با توجه به گستردگی فقر و مشکلات نظام حمایتی به‌خصوص در زمینه شناسایی نیازمندان واقعی، اقدام فوری برای شناسایی و حمایت از فقرای موجود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول شده است.

این وزارتخانه در اجرای فاز شناسایی دستورالعمل مقابله با فقر مطلق، سامانه پنجره واحد حمایت اجتماعی (حامی) را با استفاده از ظرفیت‌های موجود ایجاد کرده است که در آن امکان شناسایی و ثبت نیازمندان دارای فقر شدید با ۴ویژگی اساسی و ۲نوع محرومیت «پوشاک و تغذیه» و «سرپناه» وجود دارد.

آمارهای منتشرشده از وزارت کار حاکی است طبق عملکرد سامانه حامی، تا روز ۲۱تیر ۱۴۰۱، تعداد ۴۶۰هزار و ۱۸۷خانوار نیازمند شناسایی و ثبت‌نام شده‌اند که با درنظر گرفتن اعضای خانوار، کل جمعیت هدف یک‌میلیون و ۶۴۵هزار و ۳۴۱نفر بوده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، ۷۱.۶درصد از مجموع نیازمندان واقعی شناسایی شده، تحت پوشش نهادهای حمایتی نبوده‌اند و از این تعداد ۶۳.۱درصد مربوط به دهک‌های درآمدی یک تا ۳هستند. همچنین بررسی‌های جزئی‌تر حاکی از این است که ۲۴.۸درصد از کل نیازمندان واقعی شناسایی شده که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند در دهک یک درآمدی قرار می‌گیرند.

وضعیت فقر نیازمندان جدید

براساس آمارهای اعلام شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین آمار نیازمندان جدید مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲۱۲هزار و ۹۸نفر بوده است که ۱۳درصد کل نیازمندان جدید را شامل می‌شود. از بین کل نیازمندان جدید شناسایی شده، تعداد ۴۲۲هزار و ۳۵۳مورد به‌عنوان سرپرست و ۳۱هزار و ۲۷۰نفر به‌عنوان تحت تکفل ثبت‌نام شده‌اند.

همچنین از بین نیازمندانی که در سامانه ثبت‌نام شده‌اند ۲۴هزار و ۳۳مورد، محرومیت سرپناه و ۴۳۵هزار و ۸۲۰مورد محرومیت پوشاک و تغذیه دارند.

به‌گزارش همشهری، بررسی نیازمندان جدید شناسایی شده که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، نشان می‌دهد ۲۴.۸درصد این افراد در دهک اول، ۲۲.۵درصد در دهک دوم، ۱۵.۸درصد در دهک سوم، ۱۱.۸درصد در دهک چهارم، ۸.۲درصد در دهک پنجم، ۶.۱درصد در دهک ششم، ۴.۶درصد در دهک هفتم، ۳.۲درصد در دهک هشتم، ۲.۲درصد در دهک نهم و ۱.۱درصد در دهک دهم درآمدی قرار می‌گیرند.

البته در گزارش وزارت کار فقط بر وضعیت فقر این موارد تمرکز شده؛ درحالی‌که فقر یک خانوار دهک دهمی با منطق و معیارهای مورد بررسی در نظام دهک‌بندی تناسب ندارد؛ ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد معیارهایی جز فقر مانند داشتن فرزند معلول یا بیماری خاص، باعث شناسایی این خانوارها به‌عنوان خانوارهای نیازمند حمایت نهادهای حمایتی شده باشد.

با توجه به ترکیب نیازمندان جدید به تفکیک دهک‌های درآمدی، بررسی ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمندان جدید نشان می‌دهد به‌طور میانگین ۲۶درصد موارد دارای بیمه اشتغال بوده و ۲۹درصد موارد دارای درآمد ثابت هستند. همچنین میانگین درصد مالکیت خودرو برای این افراد ۳۱درصد، میانگین پوشش بیمه سلامت ایرانیان ۸۰درصد و میانگین خرید این موارد با کارت‌بانکی در ۶ماهه دوم ۱۴۰۰ماهانه ۷میلیون تومان بوده است.

بالا بودن اعداد میانگین در شاخص‌های ذکر شده ناشی از ورود دهک‌های بالای درآمدی در ترکیب نیازمندان جدید بوده است؛ درحالی‌که بررسی سهم این نسبت‌ها در دهک‌های اول، دوم و سوم که بخش عمده نیازمندان جدید را به‌خود اختصاص می‌دهند حاکی از این است که به‌جز شاخص بیمه سلامت ایرانیان، سایر شاخص‌ها برای ۳دهک کم‌درآمد در وضعیت پایین‌تری قرار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه، در دهک اول درآمدی، درصد افراد دارای بیمه اشتغال ۴درصد، میانگین دارا بودن درآمد ثابت ۵درصد، میانگین مالکیت خودرو ۶درصد و میانگین خرید با کارت‌بانکی در ۶ماهه دوم ۱۴۰۰ماهانه ۲میلیون و ۷۷۱هزار تومان بوده است.

وضعیت ساماندهی نیازمندان سرپناه

با توجه به نتایج ثبت سامانه حامی و آزمون وسع نیازمندان تا ۱۰خردادماه ۱۴۰۱، ۵۰هزار و ۵۴۷مورد از نیازمندان دهک اولی با جمعیت ۱۹۸هزار و ۹۷۶نفر دارای محرومیت غذا و پوشاک بوده‌اند و ۱۷هزار و ۵۲۹مورد با جمعیت ۶۰هزار و ۶۳۵نفر دارای محرومیت سرپناه هستند که برای انجام بررسی‌های میدانی و حمایت و توانمندسازی، به کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) ارجاع داده شده‌اند.

با توجه به شناسایی این جمعیت نیازمند، وضعیت گرمخانه‌ها و ظرفیت ساماندهی نیازمندان فاقد سرپناه در استان‌ها نیز بررسی شده که نشان می‌دهد این افراد در بسیاری از استان‌ها شرایط خوبی ندارند. نتایج بررسی وضعیت گرمخانه‌ها و ظرفیت ساماندهی نیازمندان فاقد سرپناه در استان‌ها حاکی از این است که به‌طورکلی ۱۶.۵درصد از شهرستان‌های کشور دارای گرمخانه و ۸۳.۵درصد فاقد گرمخانه هستند که از این میان می‌توان به استان‌های اردبیل، ایلام، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان اشاره کرد که کلاً فاقد گرمخانه هستند.

بررسی وضعیت گرمخانه‌ها و ظرفیت ساماندهی نیازمندان فاقد سرپناه در استان‌های دارای گرمخانه نیز نشان می‌دهد که این ظرفیت‌ها با نیازهای واقعی همخوانی ندارد؛ به‌گونه‌ای که آمار ثبت‌نامی نیازمندان فاقد سرپناه سامانه حامی بالاتر از ظرفیت گرمخانه‌های استان بوده و در استان سیستان و بلوچستان نیازمندان دارای محرومیت سرپناه تقریباً ۱۲۴۷برابر ظرفیت گرمخانه‌های این استان بوده و در سایر استان‌ها به جز استان مرکزی که ظرفیت گرمخانه‌های موجود آن دوبرابر تعداد نیازمندان سرپناه برآورد شده، همچنان نیاز به ایجاد گرمخانه مشهود است.

طبق آمار، در کل کشور، بیشترین تعداد گرمخانه متعلق به شهر تهران با ۲۰گرمخانه و ظرفیت ۲۰۳۰نفر است و بعدازآن شهر مشهد با ظرفیت هزار نفر در رتبه دوم قرار دارد. همچنین طبق گزارش وزارت کار، هم‌اکنون ۱۵هزار و ۷۰۳مؤسسه یا نهاد مردمی در سامانه حامی ثبت شده‌اند که بیش از ۳۷۰۹مورد از این مؤسسات نسبت به ثبت نیازمندان در سامانه حامی سراسر کشور اقدام کرده‌اند.

با توجه به این آمارها، اگر هر یک از مؤسسات یا نهادهای مردمی ثبت شده در سامانه حاکی به‌طور میانگین ۷۷نفر از نیازمندان غیرتحت پوشش جدید را تحت حمایت بگیرند یا هر یک از ۳۷۰۹مورد مؤسسه‌ای که نسبت به ثبت نیازمندان اقدام می‌کنند، هرکدام ۳۲۷نفر از نیازمندان جدید را تحت پوشش قرار دهند، مشکل یک‌میلیون و ۲۱۲هزار و ۹۶۵نیازمند جدید، رفع خواهد شد.