شهرخبر

کنگرۀ "شعر وحدت" برگزیدگان خود را شناخت / دبیرخانه دائمی راه‌اندازی می‌شود

دبیر علمی کنگره ملی شعر وحدت از راه‌اندازی دبیرخانه دائمی شعر وحدت خبر داد.

کنگرۀ "شعر وحدت" برگزیدگان خود را شناخت / دبیرخانه دائمی راه‌اندازی می‌شود

خبرگزاری تسنیم