انتخاب اعضای «کارگروه ارزیابی و نظارت» شورای ائتلاف نیروهای انقلاب