شهرخبر

تصویب کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در مجلس

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری موافقت کردند.

تصویب کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در مجلس

خبرگزاری تسنیم