موسوی: در مسابقات جهانی می‌توانیم به جمع 16 تیم برتر راه پیدا کنیم