اولین تصاویر از محل آتش‌سوزی در زندان اوین پس مهار آتش