شهرخبر

گمانه زنی درباره وزیران کابینه جدید عراق

گمانه زنی درباره وزیران کابینه جدید عراق

جمال حسن از رهبران چارچوب هماهنگی عراق درباره اینکه سه وزیر دولت مصطفی الکاظمی، در کابینه محمد شیاع السودانی حفظ می شوند، موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، جمال حسن از رهبران چارچوب هماهنگی عراق درباره اینکه سه وزیر دولت مصطفی الکاظمی، در کابینه محمد شیاع السودانی حفظ می شوند، موضع گیری کرد.

وی افزود: السودانی از امروز روند رایزنی برای تشکیل کابینه را کلید زده است و سلسله دیدارها و رایزنی های فشرده با گروههای سیاسی خواهد داشت تا اسامی کابینه را معرفی کند.

جمال حسن تاکید کرد: اینکه بحث ماندن سه وزیر در دولت السودانی می شود هنوز در این باره زود است که موضع گیری شود زیرا تاکنون نامی مطرح نشده است و هرچه بوده است گمانه زنی بوده است.

وی گفت: السودانی تصمیم گیرنده نهایی است و همه گروهها توافق کرده اند که به او اختیارات کامل دهند زیرا السودانی در برابر پارلمان و ملت مسئول است.

جمال حسن گفت: تکنوکرات ها نقش آفرینی خواهند کرد. دولت السودانی دولت حل بحرانها خواهد بود و برنامه ای به گروههای سیاسی طی روزهای آتی ارائه خواهد داد تا سازوکارهایی برای حل بحرانهای اقتصادی و دیگر پرونده های ایجاد شود.