شهرخبر

خلبانان آلمانی اعتصاب می‌‌‌کنند

طبق گفته اتحادیه خلبانان شرکت هوایی یورووینگز، خلبانان این شرکت به دلیل شرایط پرفشار کاری به مدت 3 روز دست به اعتصاب خواهند زد.

خلبانان آلمانی اعتصاب می‌‌‌کنند