شهرخبر
از این دوقطبی‌سازی و اردوکشی خیابانی دست بردارید؛ شیوه‌های حکمرانی را اصلاح کنید

عبدالرضا داوری، مشاور سابق محمود احمدی نژاد:

از این دوقطبی‌سازی و اردوکشی خیابانی دست بردارید؛ شیوه‌های حکمرانی را اصلاح کنید

مشاور سابق رئیس جمهور اسبق به حوادث اخیر کشور واکنش نشان داد.

اعتمادآنلاین|

عبدالرضا داوری، مشاور سابق محمود احمدی نژاد نوشت: از این دوقطبی‌سازی و اردوکشی خیابانی دست بردارید و جامعه را بیش از این تحریک نکنید.

 کل جمعیت حاضر در این تجمع بین ١۵ تا ١۶ هزار نفر است و در شهر ٩ میلیونی تهران به معنای ٠/٢ درصد «دو دهم درصد» از جمعیت است.

شما هم توان بسبج‌کنندگی را از دست داده‌اید. بجای این تحرکات، شیوه‌های حکمرانی را اصلاح کنید.