پرسپولیس باید با دو مهاجم بازی کند/ بی صبرانه منتظر حضور یک بازیکن در ترکیب اصلی هستم