شهرخبر

ببینید | لحظه حمله تلخ و دردناک یک میمون ماده به یک بچه میمون برای انتقام فرزندش!

ببینید | لحظه حمله تلخ و دردناک یک میمون ماده به یک بچه میمون برای انتقام فرزندش!

یک میمون ماده بعد از حمله هم‌نوعش به فرزند او، فرزند طرف مقابل را مورد حمله انتقامی بسیار دردناکی قرار داد.

262 262