فیلم گفتگو با مرد کرجی که زن و دخترش را بی رحمانه کشت / دو بچه دیگر شاهد قتل بودند!
حجم ویدیو: 77.58M | مدت زمان ویدیو: 00:01:59

به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا، ساعت 11شامگاه پانزدهم مهرماه مرد جنایتکار درحالیکه  همسر 27ساله و نوزاد10ماهه اش را کشته بود به برادر زنش پیغام داد که خواهرت را خواب کرده ام و بعد از خانه گریخت. این جمله کافی بود که برادر زن جوان به خانه خواهرش برود وقتی با دربسته روبرو شد از روی در وارد خانه شد نمیتوانست تصور کند که  میخواهد جسد خواهر ونوازداش را ببیند خیلی زود کلانتری حصارک کرج با تماس برادر مقتول در محل جنایت حضوریافتند و تحقیقات پلیس با حضور بازپرس کشیک قتل کلید خورد.

بازپرس در نخستین گام دستور داد اجساد به پزشکی قانونی منتقل شود تحقیقات اولیه پلیس نشان میداد که از زمان وقوع جنایت  4ساعت سپری شده است.

دو کودک 5ساله و 7ساله دیگه که در صحنه جنایت حضور داشته و با چشمان خود شاهد کشته شدن مادر و خواهرشان توسط مادرشان بودند .

عامل جنایت که پدر خانواده بود خیلی زود تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و درست 24ساعت بعد از این جنایت بود که کارآگاهان جنایی استان البرز توانستندبا کنترل محل جنایت متهم را که به صحنه جنایت برگشته بود را شناسایی کنند این متهم پس از یک ساعت تعقیب و گریز با شلیک سه تیر هوایی وحفط قاون به کارگیری سلاح در دام پلیس گرفتار شد.

متهم38ساله خیلی زود بازداشت شد و برای بازجویی به اداره پلیس آگاهی منتقل شد. این متهم در بازجویی ها به قتل همسر ودخترش اعتراف کرد.

چرا بازداشت شدی؟

قتل همسر و دخترم.

چرا همسر و دخترت را کشتی؟

همسرم به من خیانت کرد بود.

از کجا متوجه شدی او به تو خیانت کرد؟

چند ماه قبل وقتی به خانه یکی از اقوام رفتیم متوجه شدم همسرم با برادر یکی از اقوام رابطه صمیمی دارد ولی انجام به خودم گفتم که اشتباه می کنم اما بعد وقتی از کار میآمدیم دیگران به من می گفتند که وقتی نیستم مرد غریبه به خانه ما می اید برای همین خیلی خسته شده بودم و بعد از چند بار درگیری او را او خفه کردم .

چرا او کشتی میتوانستی قانونی از همسرت شکایت کنی؟

روز حادثه خیلی عصبانی شدم  ازقبیل هم با برادران همسرم اختلاف داشتیم برای همین دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم.

خب از همسرت عصبانی بود چرا دخترت را کشتی؟

نمیدانم  انقدر عصبانی بودم که نمیدانستم چه کار می کنم

شغل ات قبل از اینکه بازداشت شوی چه بود؟

سنگ کار بودم.

وضعیت مالی ات چطوری بود؟

خوب بود هیچ مشکل مالی نداشتیم.

معتادی بود؟

نه من فقط سیگار مصرف میکنم.

گزارش ها نشون داده شما در زمان جنایت اعتیاد داشتی؟

یه چیزهایی مصرف میکردم اما همیشگی نبود.