شهرخبر

این خطر در کمین نوزادانی که با وزن پایین تر به دنیا می آیند

این خطر در کمین نوزادانی که با وزن پایین تر به دنیا می آیند

یافته های یک مطالعه جدید هشدار می دهد که نوزادانی که وزن هنگام تولد در پایین ترین صدک وزنی قرار دارند، در معرض خطر بیشتری برای مشکلات رشدی در آینده هستند.

به گزارش بهداشت نیوز، محققان بریتانیایی توضیح می‌ دهند که این تصور وجود داشته است که فقط نوزادان در صدک دهم با این خطر مواجه هستند، اما یافته ‌های جدید نشان می ‌دهد که با افزایش سن، کودکان بسیار بیشتری نیز در معرض خطر هستند.
محققان می افزایند: جالب اینجاست که سنگین ترین نوزادان در بدو تولد در مقایسه با نوزادان با وزن طبیعی در معرض خطر بیشتری از مشکلات رشدی قرار نمی گیرند. برای این مطالعه، پژوهشگران دانشگاه کاونتری بیش از ۶۰۰ هزار نوزاد متولد شده پس از ۳۷ هفته بارداری را مورد مطالعه قرار دادند.

محققان نوزادان را به سبک ترین نوزادان که وزن هنگام تولد کمتر از صدک ۲۵ داشتند، سنگین ترین نوزادان با وزن بالای صدک ۷۵ و آنهایی که در بین این دو گروه قرار داشتند، دسته بندی کردند. سپس این تیم پژوهشی مهارت ‌های حرکتی و ارتباطی نوزادان را در دو یا سه سالگی برای رشد اجتماعی و مهارت ‌های حرکتی ظریف، حرکتی سنگین و ارتباطی بررسی کردند.

این تیم تحقیقاتی به دنبال کشف ارتباط بین وزن هنگام تولد و نگرانی در مورد چگونگی رشد کودکان کوچکتر بودند، بنابراین یافته های خود را برای متغیرهایی مانند جنسیت کودک و سن بارداری مادر در هنگام زایمان و همچنین سلامت، قومیت و وضعیت اجتماعی-اقتصادی مادران تنظیم کردند.

در ادامه تحقیقات، پژوهشگران دریافتند که نظارت بهتر بر وزن هنگام تولد، مشاوره برای والدین و افزایش حمایت در دوران کودکی ممکن است به کاهش خطرات مربوط به نوزادانی که با وزن کمتر هنگام تولد متولد می شوند، کمک کند.

به گفته محققان، اگرچه اغلب ناشناخته است، اما نوزادانی که در بدو تولد نحیف یا کوچک هستند، دارای عوامل کلیدی در نگرانی های رشدی دوران کودکی هستند. این نوزادان ممکن است به نظارت دقیق‌ تر و حمایت بیشتر برای کاهش خطر نگرانی ‌های رشدی نیاز داشته باشند.

وزن سبک در هنگام تولد یک عامل ناشناخته بالقوه مهم در شیوع نگرانی های رشدی است. پژوهشگران در پایان اضافه می کنند که نظارت دقیق تر، مشاوره مناسب والدین و افزایش حمایت در دوران کودکی ممکن است خطرات مرتبط با صدک وزن کمتر هنگام تولد را کاهش دهد.

شرح کامل این مطالعات و یافته های حاصل از آن در آخرین شماره مجله تخصصی PLoS Medicine منتشر شده است.
منبع: سیناپرس